Photo Print

 • (*) Những thay đổi hoặc thêm các yếu tố graphic có thể làm thay đổi về giá trên từng ảnh.

  (**) Giá thay đổi tính trên từng ảnh mà bạn thiết kế, vd: Bạn đặt in 4 tấm, nhưng chỉ thêm background và typography trên 1 ảnh thì chỉ có ảnh đó sẻ cộng thêm phí, các ảnh còn lại vẫn giữ nguyên giá.

 • Ảnh Polaroid
  Ảnh Polaroid

  Chọn số lượng ảnh:

  (Chưa bao gồm phí vận chuyển)
  Đặt Hàng
 • Polaroid Instax
  Polaroid Instax

  Chọn số lượng ảnh:

  (Chưa bao gồm phí vận chuyển)
  Đặt Hàng
 • Polaroid Wide
  Polaroid Wide

  Chọn số lượng ảnh:

  (Chưa bao gồm phí vận chuyển)
  Đặt Hàng
 • Ảnh Chữ Nhật
  Ảnh Chữ Nhật

  Chọn số lượng ảnh:

  (Chưa bao gồm phí vận chuyển)
  Đặt Hàng
 • Ảnh Vuông 6
  Ảnh Vuông 6

  Chọn số lượng ảnh:

  (Chưa bao gồm phí vận chuyển)
  Đặt Hàng
 • Ảnh Vuông 9
  Ảnh Vuông 9

  Chọn số lượng ảnh:

  (Chưa bao gồm phí vận chuyển)
  Đặt Hàng
 • Photostrip 3
  Photostrip 3

  Chọn số lượng ảnh:

  (Chưa bao gồm phí vận chuyển)
  Đặt Hàng
 • Photostrip 4
  Photostrip 4

  Chọn số lượng ảnh:

  (Chưa bao gồm phí vận chuyển)
  Đặt Hàng
 • Photostrip Wide
  Photostrip Wide

  Chọn số lượng ảnh:

  (Chưa bao gồm phí vận chuyển)
  Đặt Hàng